Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 17)


Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 17)

Dưới đây là các bài phát biểu tham luận hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo, báo cáo tổng kết, ….

Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận phát biểu  trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đại hội

STT Tên bài phát biểu Tải về
1 BÁO CÁO THAM LUẬN “VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA” Tải về
2 BÁO CÁO THAM LUẬN Của Hội LHPN huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về
3 BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn”, áp dụng cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất lúa Tải về
4 BÁO CÁO THAM LUẬN Thành tích cá nhân Về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tải về
5 Tham luận: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

 

Tải về

Bài phát biểu, tham luận, báo cáo, diễn văn, hội thảo


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan