Văn bản

Văn bản giáo dục

Tập huấn tổ chuyên môn theo KH80 – Bắt đầu giải ngân!

Tập huấn tổ chuyên môn theo KH80 – Bắt đầu giải ngân!

Theo KH80  của Bộ GD&ĐT, cách sinh hoạt chuyên môn mới chẳng đi đến đâu. Nhưng để làm được theo cách mới này cần có 1 khoản phí không hề nhỏ. Năm nay, khoản phí này được giải ngân.

-  Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền ăn, tiền ngủ của đại biểu trong thời gian tập huấn.

- Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chi trả tiền vé tàu, xe đi và về; tiền công tác phí, tiền ngủ trong thời gian đi và về của đại biểu theo chế độ tài chính hiện hành.

* Đại biểu liên hệ trực tiếp với lễ tân khách sạn để được bố trí phòng nghỉ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cử đại biểu tham dự tập huấn đủ số lượng, đúng thành phần.