Tin giáo dục

Tin tức giáo dục

Nhọc nhằn …. con chữ

Đừng vội tỏ thái độ với những bạn học sinh đã bỏ học và có tư tưởng bỏ học, xin hãy khuyên nhủ, khích lệ các bạn ấy. Đó sẽ là tình cảm ấm áp yêu thương và tin tưởng, là nguồn sức mạnh cho những đứa trẻ vấp ngã đứng dậy và vững bước vào đời.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 1- TOÁN 11

II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

2. 1            Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?

2. 2            Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể tạo nên bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau ?