TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÓ ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT LÀ KINH TẾ CÔNG HỮU VÀ HẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG , NAY LẠI MỞ ĐƯỜNG CHO KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ THỊ TRƯỜNG ? CÓ THỂ LỢI TRƯỚC MẮT , NHƯNG LÂU DÀI LIỆU CÒN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ?


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÓ ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT LÀ KINH TẾ CÔNG HỮU VÀ HẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG , NAY LẠI MỞ ĐƯỜNG CHO KINH TẾ TƯ NHÂN  VÀ THỊ TRƯỜNG ? CÓ THỂ LỢI TRƯỚC MẮT , NHƯNG LÂU DÀI LIỆU CÒN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ?

Loại file: word - Số trang: 36 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/ 

PHÂN II : NỘI DUNG

 

 I. Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân .

            1.1. Tính tất yếu tồn tại Kinh Tế Tư Nhân :

Mục tiêu xây dựng cnxh ở nước ta theo chủ nghĩa mac Lenin và tư tưởng hồ chí minh . Một trong những nhiệm vụ là xác lâp quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , nhằm phát triển kinh tế xã hội . trong đó nội dung cốt lõi là xác lập cơ cấu về sở hữu tư liệu sản xuất và cơ cấu các thành phần kinh tế một cách phù hợp với yêu cầu của quy luật thực tế khách qua ủa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ của nước ta . Bước khởi đầu đổi mới trong đó có việc mở đường phát triển kinh tế tư nhân đã diễn ra từ năm 1979 , khi đó nghị quyết hội nghị lần thứ IV , BCHTƯ Đảng khoá IV . Đó là bước đầu chấp nhận kinh tế tư nhân và kinh tế hàng hoá , dù còn nhiều hạn chế về quy mô và lĩnh vực hoạt động , nhưng đã lập tức nẩy sinh vứng mắc về lý luận ì đụng đến nguyên lý cơ bản của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa . Câu hỏi dặt ra :” Chủ nghĩa xã hội có đặc điểm ưu việt là kinh tế công hữu và hế hoạch hoá tập trung , nay lại mở đường cho kinh tế tư nhân  và thị trường ? có thể lợi trước mắt , nhưng lâu dài liệu còn chủ nghĩa xã hội ?” . Hầu như mọi vấn đề lý luận nảy sinh từ bước mở đầu phát triển kinh tế tư nhân cho đến nay đều xoay quanh câu hỏi đó .

Print Friendly

Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan