Tiểu luận Hóa học: Cấu trúc và tính bền của những dạng nhôm hydroxit : Một nghiên cứu lý thuyết


Tiểu luận Hóa học: Cấu trúc và tính bền của những dạng nhôm hydroxit :      Một nghiên cứu lý thuyết

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/Những aluminas chuyển tiếp, như -alumina, được sử dụng rất rộng rãi trong công nghệ tinh chế như là chất mang xúc tác. Mặc dù có rất nhiều những nghiên cứu đã được thực hiện trên những hệ này nhưng cấu trúc tinh thể chính xác của chúng vẫn còn nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Nhôm hydroxit là dạng tiền chất hydrat của những aluninas chuyển tiếp. Quá trình giải hydrat hóa chủ yếu được xác định bởi cấu trúc của tiền chất (Hình 1). Ví dụ như bắt đầu từ boehmite, quá trình giải hydrat dẫn tới dạng – alumina bền (corundum) thông qua rất nhiều dạng aluminas chuyển tiếp như -, -, và -Al2O3. Bắt đầu từ bayerite hoặc gibbsite, ba dạng khác của aluminas chuyển tiếp, như , , hay được quan sát trên đường biến đổi của corundum. Tuy nhiên, khi diaspore được sử dụng như hydroxit tiền chất thì quá trình tương tự trực tiếp tạo thành pha corundum bền mà không đi qua chuỗi aluminas chuyển tiếp —. Vì vậy, sự hình thành của những aluminas chuyển tiếp cũng như những tính chất của cấu trúc này tùy thuộc vào loại nhôm hydroxit dùng ban đầu. Điều này giải thích tại sao những nghiên cứu về lý thuyết về cấu trúc và năng lượng của những dạng nhôm hydroxit đối với chúng ta có vai trò như những bước căn bản cần thiết để khám phá xa hơn về cấu trúc của những aluminas chuyển tiếp. Nhôm hydroxit có công thức chung là (Al2O3. xH2O) trong đó x thể hiện mức độ hydrat hóa. Giá trị cực tiểu, x = 0, tương ứng với aluminas stoichiometry. Tùy theo giá trị của x, các dạng hydroxit khác nhau được phân biệt – distinguished. Về thực nghiệm, có ít nhất sáu dạng nhôm hydroxit khác nhau được phân biệt:

Print Friendly

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan