Sáng kiến kinh nghiệm QLGD mầm non: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.


Sáng kiến kinh nghiệm QLGD  mầm non: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm QLGD  mầm non: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.

Mục đích việc nghiên cứu:

– Xuất phát từ thực trạng bối cảnh đã nêu trên. Mục đích tôi nghiên cứu đề tài này là nhằm hệ thống hóa đưa ra được một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non, giúp giáo viên hiểu sâu về bản chất của nội dung chương trình đổi mới hiện nay để giáo viên biết linh hoạt khi thiết kế xây dựng kế hoạch, biết tạo môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng đổi mới và đặc biệt là nâng cao nghệ thuật giảng dạy giúp cho nhà trường nâng cao được chất lượng giáo dục.Giúp cho bản thân có nhiều kinh nghiệm để quản lý chỉ đạo chuyên môn, biết xây dựng kế hoạch khoa học, cách BDCM cho giáo viên đạt hiệu quả cao.

– Từ mục đích trên Tôi đã đưa ra các giải pháp để đạt được mục đích trên đó là làm thế nào để chỉ đạo nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm giáo viên ( nhóm 1 giáo viên khối mẫu giáo, nhóm 2 là giáo viên khối nhà trẻ.)

– Quá trình và kết quả nghiên cứu đẵ khẳng đinh cho thấy được hiệu quả rất cao đó là: Ngay từ đầu năm học Tôi đã có kế hoạch cụ thể như BDCM, thực hành trải nghiệm, ứng dụng các giải pháp đến tất cả các giáo viên trong trường theo từng đợt. kết quả đạt được 100% giáo viên tự tin tham dự thi GVG cấp trường đều đạt khá tốt.100% giáo viên biết tự thiết kế xây dựng kế hoạch và tạo môi trường hoạt động. 100% giáo viên nâng cao được nghệ thuật giảng dạy. Cụ thể có 7 giáo viên tham dự thi cấp cơ sở .Như vậy so với những năm học trước đã tiến bộ vượt bậc.

2. Giới thiệu:

Như chúng ta đã biết, việc thực hiện chương trình đổi mới GDMN hiện nay đòi hỏi người giáo viên phải thực sự hiểu bản chất của CTĐM và biết linh hoạt, sáng tạo. Vậy làm thế nào để giáo viên nâng cao được nghệ thuật giảng dạy và làm thế nào để giúp giáo viên hiểu được sâu sắc về bản chất của chương trình đổi mới, để rồi linh hoạt khi thiết kế xây dựng kế hoạch, thiết kế tạo môi trường giáo dục cho trẻ? Làm thế nào để nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là với giáo viên 5T, phải biết xây dựng bộ công cụ, đánh giá trẻ 5T theo bộ chuẩn. Tôi thiết nghĩ đây là tình trạng chung của bậc học MN. Một loạt câu hỏi được đặt ra với tôi. Đi tìm lời giải đáp trên là cả quá trình tìm tòi và thử nghiệm.

* Vấn đề nghiên cứu:  Tôi đã phải đi sâu nghiên cứu bằng cách điều tra thực trạng, nắm bắt khả năng của từng giáo viên, các điều kiện để giáo viên tiếp cận đổi mới và trải nghiệm. Đến nay Tôi đã tìm ra được giải pháp thay thế để chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mần non.Thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau và đã giúp cho gv nâng cao được nghệ thuật giảng dạy, biết xây dựng kế hoạch và tạo môi trường giáo dục cho trẻ HĐ tốt.

+ Trong nghiên cứu này tôi đã tìm tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

– Làm thế nào để chỉ  đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN?

– Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên MN qua lý thuyết có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên hay không?

– Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua thực hành có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN không?

*Giả thuyết nghiên cứu : Giáo viên đều có trình độ chuyên môn về sư phạm MN, đều có lòng yêu nghề mến trẻ, thích trở thành giáo viên giỏi. Nếu CBQL phụ trách chuyên môn nắm được khả năng của từng giáo viên và có những biện pháp thiết thực để BDCM cho giáo viên dưới nhiều hình thức khác nhau thì nhất định sẽ kích thích giáo viên tự tin tham gia tổ chức các HĐ tốt và nâng cao nghệ thuật lên lớp, giúp cho giáo viên hoàn thiện hơn.

Để giải quyết mục đích nghiên cứu trên tôi thực hiện ba nhiệm vụ nghiên cứu sau:

– Nhiệm vụ 1: Phải điều tra thực trạng một cách cụ thể.

–  Nhiệm vụ 2: xây dựng kế  hoạch BDCM cho giáo viên qua lý thuyết.

– Nhiệm vụ 3 : Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua thực hành trải nghiệm.

3. Phương pháp:

Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trên tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

* Phương pháp tập hợp dữ liệu phân tích chọn lọc rút ra những cơ sở lý luận cần thiết liên quan đến đề tài, những lý thuyết cần quan tâm là:

– Nghệ thuật giảng dạy, hình thức tổ chức các hoạt động của giáo viên.

– Bản chất của việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục MN.

* Phương pháp giảng giải: dùng phương pháp này để giảng giải lý thuyết cho giáo viên, giảng giải các vấn đề thắc  mắc, nhũng vẫn đề mà giáo viên chưa hiểu. Để BDCM cho giáo viên qua lý thuyết.

* Phương pháp thực hành: dùng phương pháp này để chỉ đạo yêu cầu giáo viên phải thực hiện minh chứng tất cả các hoạt động để kiểm chứng năng lực thực tế của giáo viên; như việc lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động. Để BDCM cho giáo viên qua thực hành.

* Phương pháp đàm thoại: dùng cho CBQL và giáo viên tọa đàm, chất vấn và trao đổi.

* Phương pháp thống kê toán học: dùng để xử lý các số liệu được theo công thức toán học thống kê với sự bổ trợ của chương trình MS-Excel.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan