ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ


ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ

           Hiện nay, yêu cầu đổi mới nội dung sách giáo khoa được biên soạn theo phương pháp mới, đòi hỏi học sinh phải hoạt động tự lực nhiều. Do vậy giáo viên với tư cách là người hướng dẫn học sinh thu thập và xử lý thông tin để rút ra kiến thức mới cần chuẩn bị nhiều hơn thì mới có thể làm tốt công việc của mình. Trong đề tài này tôi muốn đề cập tới một kinh nghiệm hướng dãn học sinh tiếp thu xử lý thông tin khi dạy hiện tượng vật lý định luật vật lý thông qua tiến trình thí nghiệm.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan