Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC.


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn thư, Viết đề tài NCKHSPUD Văn thư, Viết tiểu luận Văn thư

SKKN Văn thư, NCKHSPUD Văn thư, SKKN Văn phòng, NCKHSPUD Văn phòng

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Tháng 2/20xx tôi được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Hoá tuyển dụng và được phân công về công tác tại trường THCS Xxx với nhiệm vụ văn thư-Lưu trữ với số lượng hồ sơ tài liệu tại trường tuy không nhiều nhưng chưa khoa học, rất khó khăn cho công tác tham khảo hồ sơ. Cụ thể: Công văn đi – đến, học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm các năm, đề thi – bài thi, văn phòng phẩm,…

          Nguyên nhân: Do trước đó nhà trường không có chuyên trách văn thư nên phân công cho cán bộ kế toán kiêm công tác văn thư nên không có nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì thế mà việc lưu trữ hồ sơ không ngăn nắp, rất khó khăn trong việc tra cứu hồ sơ.

          Ví dụ: Công văn đi – đến: Mẫu sổ theo dõi chưa áp dụng đúng theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Các văn bản của nhà trường trình bày còn chưa đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không có, công văn đi không có sổ theo dõi nên rất khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan