Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm thư viện: XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm thư viện: XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Thư viện, Viết đề tài NCKHSPUD Thư viện, Viết tiểu luận quản lý thư viện

SKKN Thư viện, NCKHSPUD Thư viện, SKKN Văn phòng, NCKHSPUD Văn phòng

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm thư viện: XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

 Phạm vi áp dụng của đề tài là rất rộng:

          – Giáo viên có thể áp dụng phương pháp nầy để tự tạo cho mình một thư viện sách điện tử phù hợp với chuyên môn của mình. Với thư viện sách điện tử đã tạo ra sẽ góp phần rất lớn và việc đổi mới phương pháp dạy và học.

          – Thư viện nhà trường có thể ứng dụng phương pháp nầy để số hóa tất cả các sách và tài liệu. Điều nầy giúp cho việc bảo quản các sách và tài liệu có giá trị  được dễ dàng. Với thư viện sách điện tử nầy sẽ giúp cho giáo viên và học sinh có thể truy cập vào kho tư liệu để tìm kiếm các kiến thức cần thiết cho việc giảng dạy và học tập của mình.

          – Văn phòng của nhà trường có thể áp dụng phương pháp nầy để số hóa tất cả các công văn, điều nầy sẽ góp phần thuận lợi cho công việc bảo quản và tra cứu.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan