Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần ISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT – Phần I Số trang Tải về
1 SKKN GDCD THPT: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10 16 Chi tiết
2 SKKN GDCD THPT: “ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT qua hình thức tích hợp” 20 Chi tiết
3 SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân” 10 Chi tiết
4 SKKN GDCD THPT: Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”. 10 Chi tiết
5 SKKN GDCD THPT: Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật. 15 Chi tiết
6 SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT 20 Chi tiết
7 SKKN GDCD THPT: Sử dụng câu chuyện pháp luật để giảng dạy giáo dục công dân lớp 12. 10 Chi tiết
8 SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân 10 Chi tiết
9 SKKN GDCD THPT: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”. 10 Chi tiết

 

Print Friendly

Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan