Giáo án – Đề cương

Giáo án, đề cương ôn tập dành cho dạy chính, dạy thêm, ôn luyện HSG, ôn luyện HS yếu kém

GIÁO ÁN huấn luyện dân quân tự vệ – HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

GIÁO  ÁN huấn luyện dân quân tự vệ – HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.  Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi 

Giáo ándân quân tự vệ: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng. Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.

Giáo ándân quân tự vệ: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.   Bài: – Nghiêm, Nghỉ,  Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.

DANH MỤC BỘ GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 11 – THPT

DANH MỤC BỘ GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 11 – THPTimages (1)

Dayvahoctot.com xin giới thiệu tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có tất cả các môn học trong khối lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích tham khảo . Mời các bạn tải vể theo đường link ” chi tiêt” trên bảng danh mục