SKKN lớp 5

Tuyển tập SKKN lớp 5, đề tài NCKHSPUD lớp 5, tài liệu tham khảo lớp 5

Đề tài NCKHSPUD TOÁN 5 IN LUÔN: RÈN KỸ NĂNG ĐẶT MỘT SỐ ĐỀ TOÁN MỚI ĐỂ GIÚP HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN TOÁN LỚP 5

Đề tài  NCKHSPUD TOÁN 5 IN LUÔN: RÈN KỸ NĂNG ĐẶT MỘT SỐ ĐỀ TOÁN MỚI  ĐỂ GIÚP HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN TOÁN LỚP 5

   Các bài toán trong sách giáo khoa Tiểu học nói chung được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống, phù hợp với trình độ kiến thức và năng lực của học sinh. Trong đó mạch kiến thức giải toán được sắp xếp xen kẽ với mạch kiến thức cơ bản. Giải toán ở bậc Tiểu học, học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với thực tiễn. Học sinh tự giải được các bài toán có lời văn là một yêu cầu cơ bản của dạy học toán. Do vậy trong dạy học giải toán người giáo viên cần giúp học sinh phát hiện, giải quyết vấn đề, tự nhận xét so sánh, phân tích tổng hợp rút ra những quy tắc ở dạng khái quát. Để giúp học sinh học tốt người giáo viên cần nghiên cứu kĩ vị trí, tác dụng của từng bài toán trong mỗi bài học, trong mỗi phần của chương trình để giảng dạy cho hợp lí

Đề tài NCKHSPUD Toán 5 in luôn: Áp dụng Phương pháp dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5

Đề tài NCKHSPUD Toán 5 in luôn: Áp dụng Phương pháp dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5 

Đặc biệt loại toán về đại lượng tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch ở lớp 4 theo chương trình mới lại không có loại toán này. Nhưng đến chương trình thay sách lớp 5 năm học xxx – xxx  mới được đưa vào học loại toán này. Nhưng ở lớp 5 (Chương trình cải cách ) vẫn có những bài tập thực hành, bài tập nâng cao về toán điển hình “ đại lượng tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch “.

Đề tài NCKHSPUD môn toán lớpToán 5 in luôn: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Đề tài NCKHSPUD môn toán lớpToán 5 in luôn: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Theo quan điểm dạy học cá thể hóa, không thể chỉ áp dụng một phương pháp chung cho mọi loại đối tượng học sinh. Trong thực tiễn, bao giờ và ở đâu cũng tồn tại nhiều loại học sinh có trình độ và năng lực học tập trong một lĩnh vực nào đó rất khác nhau. Đối với mỗi loại đối tương học sinh khác nhau cần phải có những phương pháp giảng dạy khác nhau phù hợp với khả năng của từng đối tượng. Phương pháp dạy học sinh yếu khác với phương pháp dạy học sinh giỏi, cách giải quyết vấn đề đối với học sinh trung bình không giống như cách giải quyết đối với học sinh khá. Điều này đã được chỉ ra một cách khá rõ trong các tài liệu bàn về các phương pháp, biện pháp sư  phạm. Tuy nhiên do các yếu tố chủ quan và khách quan mà phần lớn giáo viên thường hay sử dụng phương pháp giảng dạy chung cho cả lớp, dẫn đến hiện trạng bất cập, tính không đồng đều trong mức độ tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng của học sinh.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Nâng cao kết quả học tập phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 thông qua việc cung cấp linh hoạt một số mẹo luật chính tả trong giảng dạy.

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

 Sự giao tiếp ngôn ngữ là một nhu cầu tất yếu trong đời sống con người, nó có thể diễn ra ở dạng nói hay dạng viết. Nhờ có chữ viết mà con người đã ghi lại được những kinh nghiệm lao động, sản xuất, những thành tựu khoa học kĩ thuật làm cho kiến thức loài người tích luỹ ngày càng nhiều. Chính vì chữ viết đóng vai trò quan trọng nên khi viết phải đảm bảo độ chính xác nếu không người đọc (người nghe) sẽ hiểu sai, hiểu lầm ý của người viết, người trình bày dẫn đến nhận thức sai và có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Hướng dẫn học sinh đọc đúng và đọc diễn cảm ở một tiết Tập đọc lớp 5

NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN ĐỌC DIỄN CẢM TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lý luận:

Tập đọc với tư cách phân môn thuộc bộ môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học. Tập đọc giữ một vai trò cực kì quan trọng, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng đọc (đọc đúng và đặc biệt là đọc diễn cảm, một yêu cầu không thể thiếu ở một tiết Tập đọc lớp 5). Đọc là một hình thức tiếp cận và chiếm lĩnh tác phẩm. Đọc để giải mã các tín hiệu ngôn ngữ, để cảm nhận và hiểu tác phẩm, hay nói một cách khác đọc để tiếp cận thế giới nghệ thuật mà nhà văn đã xây dựng nên.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Những biện pháp khắc phục sai lầm mà học sinh thường mắc khi học phần từ láy ( lớp 5).

     Trong chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học, từ láy được dạy trong phân môn Từ ngữ và các phân môn khác thuộc môn tiếng Việt và trong giờ học của các môn học khác… Như vậy, nội dung dạy về từ láy trong chương trình môn tiếng Việt nói riêng, các môn học nói chung ở tiểu học, chiếm một tỉ lệ đáng kể.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Dạy môn tập làm văn lớp 5 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Hiện nay, đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh học tập một cách tích cực, chủ động, tự giác mà  mang lại hiệu quả cao đang là một yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy và học là chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học. Trong đó thầy (cô) đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh; mỗi học sinh đều được hoạt động, mỗi học sinh đều được bộc lộ mình và được phát triển. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phươngcũng như các trường học khác cần quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có phân môn Tập làm văn

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Giúp học sinh lớp 5 tự sửa lỗi câu thông qua các bài tập Luyện từ và câu

II. GIỚI THIỆU     

Trong SGK Tiếng Việt 5, phần bài tập trong tiết Luyện từ và câu thường có ba hoặc bốn bài tập. Các bài tập này nhằm mở rộng vốn từ, cung cấp nghĩa của từ, từ loại, các kiểu câu, cấu tạo các kiểu câu. Thông qua các bài tập đọc học sinh được rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Cung cấp các mẹo luật viết văn miêu tả cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng bài viết văn miêu tả

Tóm tắt đề tài

Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Bởi thế, dạy tiếng Việt có vai trò cực kì quan trọng, những thay đổi quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội văn hoá giáo dục đòi hỏi những yêu cầu mới trong dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. Làm thế nào để tiếng Việt ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kì đổi mới, cho sự phát triển giáo dục. Việc dạy tiếng được tiến hành song song với hai chức năng của ngôn ngữ vừa là công cụ của tư duy vừa là công cụ của giao tiếp thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các phân môn. Đặc biệt là phân môn Tập làm văn.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: cách xác định số dư của phép chia số thập phân bằng cách gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường tiểu học Xxx. Lớp 5A là lớp thực nghiệm và lớp 5B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp nâng cao kĩ năng xác định  số dư trong phép chia số thập phân bằng cách dùng kĩ năng: gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia khi dạy các bài tập toán từ tiết 64-72 (Nội dung phép chia số thập phân – Toán 5).

Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: sử dụng giáo án điện tử nâng cao hiệu quả dạy học hình học lớp 5.

  1. Mô tả giải pháp đã biết: (Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết, ưu, khuyết điểm của các giải pháp đã, đang áp dụng, những bất cập, hạn chế cần có giải pháp khắc phục …)

        Nội dung chu vi, diện tích, thể tích một số hình ở lớp 5 là một nội dung khó, một nội dung chưa phát huy được sự hứng khởi, sáng tạo với cả thày và trò, giáo viên còn nặng về truyền thụ, học sinh còn hay mắc sai lầm, vận dụng máy móc, kiến thức chưa hệ thống... Nhiều bài viết hoặc đề cập đến tổng quan vị trí, vai trò, cấu trúc của nội dung hình học lớp 5, hoặc đề cập đến vấn đề  bồi dưỡng nâng cao, chưa có tài liệu,  đề tài nào đi sâu vào việc tìm hiểu nội dung cách thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả  học tập cho đối tượng đại trà về nội dung này .

Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: một số kinh nghiệm giúp hs lớp 5 thực hiện tốt bốn phép tính với số thập phân

   Để kịp thời tiếp cận với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học hiện nay thì việc đổi mới phương pháp học là một yếu tố quan trọng. Tăng cường năng lực tự học cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là một yếu tố quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Tiểu học.