SKKN lớp 3

Tuyển tập SKKN lớp 3, đề tài NCKHSPUD lớp 3, tài liệu tham khảo lớp 3

Đề tài NCKHSPUD MÔN Toán lớp 3 in luôn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN – MÔN TOÁN LỚP 3

Đề tài NCKHSPUD MÔN Toán lớp 3 in luôn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN – MÔN TOÁN LỚP 3

Để dạy tốt nội dung phép nhân, phép chia các số tự nhiên: trước hết giáo viên cần nắm được bản chất Toán học của những kiến thức này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có không ít giáo viên Tiểu học không nắm vững bản chất Toán học của phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Như chúng ta đã biết: “ có kiến thức toán học cơ bản của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về kiến thức đối với giáo viên. Cụ thể, giáo viên Tiểu học phải: Hiểu đúng đắn các khái niệm, định ngyhĩa Toán học; có khả năng chứng minh các quy tắc, công thức, tính chất Toán học được dạy ở Tiểu học dựa tren Tóan học hiện đại; có khả năng giải bài tập toán ở Tiểu học tốt (thể hiện ở khả năng phân tích tìm tòi lời giải, khả năng trình bày bài một cách logic, chặt chẽ và có khả năng khai thác bài toán sau khi giải)…

Do vậy cần giúp giáo viên Tiểu học nắm được bản chất toán học của phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

NCKHSPUD lớp 3: “ứng dụng phần mềm power point để thiết kế bài giảng điện tử phân môn tập đọc lớp 3

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

      Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, nước ta đang trên con đường xây dựng đất nước theo tinh thần đổi mới về mọi mặt. Mục tiêu giáo dục hiện đại đòi hỏi ngày càng cao cả về nội dung chương trình và phương pháp dạy học. Để góp phần đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới thì mỗi giáo viên phải không ngừng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo tiềm tàng của bản thân .

NCKHSPUD lớp 3: Biện pháp nâng cao chất lượng ” vở sạch – chữ đẹp” cho học sinh lớp 3.

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Bởi vậy, vấn đề rèn luyện chữ viết cho học sinh Tiểu học là vô cùng quan trọng và cấp thiết vì chữ viết của học sinh, đặc biệt là của học sinh đầu cấp Tiểu học đặt nền móng cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập. Chữ viết là một công cụ giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận tri thức văn hóa, khoa học và đời sống,…Người xưa có câu ” Nét chữ – Nết người”.  Đây là một câu tục ngữ hết sức cô đọng thể hiện sự quan tâm đến chữ  viết, coi nét chữ như một chuẩn mực để đánh giá tính cách của một con người. Qua nét  chữ , người ta có thể cảm nhận phần nào cá tính, tâm  sinh lí và nhất là thái độ rèn luyện, sự cẩn thận, tính kiên trì bền bỉ, tính kỉ luật của người viết.

NCKHSPUD lớp 3: ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học biện pháp so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

 TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học biện pháp so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3.

Mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Nhiệm vụ của nhà trường tiểu học là cung cấp cho học sinh vốn kiến thức, rèn kĩ năng cơ bản cần thiết đó.