SKKN Lịch sử THPT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG LỊCH SỬ 10: Thông qua việc sử dụng những hình ảnh và video trong dạy học bài ”Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG LỊCH SỬ 10: Thông qua việc sử dụng những hình ảnh và video trong dạy học bài ”Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT 

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 13

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: BÀI TẬP THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT.

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: BÀI TẬP THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

SKKN Lịch sử THPT [HOT]:SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử 10 THPT [HOT]: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ

SKKN Lịch sử 10 THPT [HOT]: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử 12 THPT [HOT]: “Nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới lớp 12 thông qua việc khai thác kênh hình trong dạy học”

SKKN Lịch sử 12 THPT [HOT]:“Nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới lớp 12 thông qua việc khai thác kênh hình trong dạy học”

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử 11 THPT [HOT]: Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ( Từ năm 1858 – cuối thế kỉ XIX ) lớp 11 THPT

SKKN Lịch sử 11 THPT [HOT]:Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ( Từ năm 1858 – cuối thế kỉ XIX ) lớp 11 THPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

Danh mục, Lịch sử, SKKN Lịch sử , NCKHSPUD Lịch sử

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng sách bài tập lịch sử nhằm nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới của học sinh lớp 11

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng sách bài tập lịch sử nhằm nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới của học sinh lớp 11

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới có chọn lọc vào dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945

SKKN Lịch sử THPT [HOT]:Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới có chọn lọc vào dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Khai thác và sử dụng tư liệu hình ảnh trong dạy học một số bài Lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) có hiệu quả tại trường THPT

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Khai thác và sử dụng tư liệu hình ảnh trong dạy học một số bài Lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) có hiệu quả tại trường THPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm làm tăng hiệu quả học môn lịch sử của khối 11 trườngTHPT

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm  làm tăng hiệu quả học môn lịch sử của khối 11 trườngTHPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

SKKN Lịch sử 10 THPT [HOT]: Phát huy tính chủ động của học sinh trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá Việt Nam

SKKN Lịch sử 10 THPT [HOT]:Phát huy tính chủ động của học sinh trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá Việt Nam

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn … )

Hãy chia sẻ bằng cách bấm Share,  Like, G+, Tweet … nếu thấy tài liệu này có ích cho mọi người

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng kênh hình SGKtrong dạy học lịch sử THPT

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và thực tiễn dạy học bộ môn, để nâng cao hiệu quả dạy học phát huy tính  tích cực của học sinh, việc sử dụng kênh hình sách giáo khoa không chỉ minh họa làm cơ sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh. Hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa có nhiều loại  như lược đồ, tranh ảnh…mỗi giáo viên cần phải xác định cho mình những biên pháp sử dụng và khai thác hệ thống kênh hình một cách có hiệu quả  nhất theo  hướng phát  huy tính tích cực học tập của học sinh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua bài ” giải phóng hoàn toàn Miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc”

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn Lịch sử nói riêng luôn là một vấn đề quan tâm của các cấp, các ngành . Cùng với công cuộc cải cách của đất nước   ( từ năm 1986 đến nay ) dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì sự nghiệp giáo dục đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong bài học môn lịch sử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 ở trường THPT

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục nói chung và trường THPT An Dương nói riêng, với vai trò của một giáo viên bộ môn Lịch sử tôi đã nghiên cứu đề tài này với mục đích hình thành ở học sinh những cơ sở vững chắc của nhân cách xã hội chủ nghĩa, có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản, có đạo đức cách mạng. Đồng thời đề tài cũng góp phần gây hứng thú học bộ môn, rèn thái độ chuyên cần, kỹ năng tự học để sau này bước vào cuộc sống tự lập của người lao động góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học lịch sử việt nam để nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT

Xuất phát từ thực trạng trên, sau nhiều năm giảng dạy Lịch sử 12 tôi đã chọn đề tài: Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học  lịch sử Việt Nam để nâng cao kết  quả  học tập của học sinh lớp 12 trường THPT ABC để tìm hiểu và nghiên cứu.