SKKN GDCD THPT

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT (Phần 10)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT và các đề tài NCKHSPUD môn GDCD THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT  hoặc đề tài NCKHSPUD Môn GDCD THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  GDCDTHPT(SKKN  GDCDTHPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD  GDCDTHPT (NCKHSPUD  GDCDTHPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học  GDCD THPT, Nghiên cứu tự học môn  GDCD, Viết Tiểu luận  GDCD (Tiểu luận GDCD) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn GDCD. …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN  GDCD in luôn ,  đề tài NCKHSPUD  GDCD in được luôn … )

SKKN GDCD THPT: Xây dựng kho dữ liệu điện tử – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD trong nhà trường

SKKN GDCD THPT: Xây dựng kho dữ liệu điện tử – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD trong nhà trường

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  GDCDTHPT(SKKN  GDCDTHPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD  GDCDTHPT (NCKHSPUD  GDCDTHPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học  GDCD THPT, Nghiên cứu tự học môn  GDCD, Viết Tiểu luận  GDCD (Tiểu luận GDCD) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn GDCD. …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN  GDCD in luôn ,  đề tài NCKHSPUD  GDCD in được luôn … )

SKKN GDCD THPT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO HƯỚNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC

SKKN GDCD THPT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO HƯỚNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  GDCDTHPT(SKKN  GDCDTHPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD  GDCDTHPT (NCKHSPUD  GDCDTHPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học  GDCD THPT, Nghiên cứu tự học môn  GDCD, Viết Tiểu luận  GDCD (Tiểu luận GDCD) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn GDCD. …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN  GDCD in luôn ,  đề tài NCKHSPUD  GDCD in được luôn … )

SKKN GDCD 10 THPT: Tạo ra những điểm nhấn trong bài giảng môn Giáo dục công dân 10

SKKN GDCD 10 THPT: Tạo ra những điểm nhấn trong bài giảng môn Giáo dục công dân  10

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  GDCDTHPT(SKKN  GDCDTHPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD  GDCDTHPT (NCKHSPUD  GDCDTHPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học  GDCD THPT, Nghiên cứu tự học môn  GDCD, Viết Tiểu luận  GDCD (Tiểu luận GDCD) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn GDCD. …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN  GDCD in luôn ,  đề tài NCKHSPUD  GDCD in được luôn … )

SKKN GDCD 11 THPT: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp THPT

SKKN GDCD 11 THPT: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp THPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  GDCDTHPT(SKKN  GDCDTHPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD  GDCDTHPT (NCKHSPUD  GDCDTHPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học  GDCD THPT, Nghiên cứu tự học môn  GDCD, Viết Tiểu luận  GDCD (Tiểu luận GDCD) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn GDCD. …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN  GDCD in luôn ,  đề tài NCKHSPUD  GDCD in được luôn … )

SKKN GDCD THPT: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”.

Như chúng ta đã biết môi trường tự nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Môi trường tự nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, nhà ở…

SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân

Giáo dục công dân là môn học có nhiều nội dung phong phú, một môn khoa học có tính giáo dục cao nên nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với người học. Đây là môn học gồm nhiều lĩnh vực kiến thức: Triết học, đạo đức học, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, pháp luật,….kiến thức môn học vừa trừu tượng, vừa khái quát, khó học, lại vừa khô cứng,…tâm lý học sinh ít yêu thích môn học này.

SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT

Đảng ta xem việc chọn nhân tài, bồi dưỡng nhân tài là một phần quan träng trong quốc sách phát triển con người, điều đó được thể hiện qua việc chỉ đạo dạy và học trong các nhà trường. Nghị quyết TW2 khoá VIII đã chỉ rõ: “Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là nguồn nhân tài cho đất nước được các nhà trường THPT  đặc biệt quan tâm và mọi giáo viên phổ thông đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi”.

SKKN GDCD THPT: “Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật”.

Nâng cao hứng thú học môn Giáo dục công dân nói chung và Giáo dục công dân 12 nói riêng là một vấn đề được đông đảo các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý và những người làm công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân quan tâm, trăn trở. Nhưng đến nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật. Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu và tham khảo, tác giả phát hiện có một số công trình liên quan đến vấn đề này:

SKKN GDCD THPT: Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”.

Xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức, nguy cơ rủi ro, muốn thành công và hạnh phúc con người cần trang bị kĩ năng sống. Nhưng những năm qua, trong công tác giảng dạy và giáo dục, chúng ta chủ yếu chú trọng về việc giảng dạy kiến thức mà chưa quan tâm nhiều đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân”

Giáo dục công dân là môn học có nhiều nội dung phong phú, một môn khoa học có tính giáo dục cao nên nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với người học. Đây là môn học gồm nhiều lĩnh vực kiến thức: Triết học, đạo đức học, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, pháp luật,….kiến thức môn học vừa trừu tượng, vừa khái quát, khó học, lại vừa khô cứng,…tâm lý học sinh ít yêu thích môn học này.

SKKN GDCD THPT: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10

Vấn đề kỹ năng sống được xuất hiện trong các nhà trường  phổ thông từ những năm 1995- 1996 thông qua dự án” Giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/ AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường” do quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc phối hợp  với Bộ giáo dục và đào tạo cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện. Giáo dục phổ thông trong những năm gần đây đang thực hiện tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua một số môn học như ngữ văn, địa lý, sinh học, giáo dục công dân và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp