Bài phát biểu

KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

KẾ HOẠCH   Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,  Hồ Chí Minh  năm 2016

Dưới đây là các mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,  Hồ Chí Minh  năm 2016. Các mẫu dành cho các cấp Đảng Bộ Tỉnh, Thành, Quận, Huyện. Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đảng viên đều được sưu tầm, tổng hợp và gói lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bản thu hoạch, báo cáo kết quả học tập tại website này

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

– Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. dayvahoctot.com giới thiệu toàn văn Nghị quyết: (Nguồn website Đảng cộng sản)

Kịch bản cho chương trình khai giảng chào mừng năm học mới 2016-2017

Kịch bản chương trình lễ khai giảng năm học mới được dayvahoctot.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu chương trình khai giảng đầu năm học dành cho quý thầy cô tham khảo, nhằm xây dựng kịch bản chương trình một cách cụ thể nhất. Quý thầy cô hãy cùng tham khảo để chuẩn bị cho lễ khai giảng tới nhé. Xem thêm các thông tin về Kịch bản chương trình lễ khai giảng năm học mới tại đây

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 17)

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 17)

Dưới đây là các bài phát biểu tham luận hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo, báo cáo tổng kết, ….

Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn”, áp dụng cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất lúa

BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn”, áp dụng cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất lúa 

Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận phát biểu  trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đại hội

BÁO CÁO THAM LUẬN Của Hội LHPN huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020

BÁO CÁO THAM LUẬN Của Hội LHPN huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận phát biểu  trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đại hội

BÁO CÁO THAM LUẬN “VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA”

BÁO CÁO THAM LUẬN “VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA”

Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận phát biểu  trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đại hội

BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp quản lý- kinh nghiệm tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp quản lý- kinh nghiệm tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Kính thưa quí đại diện lãnh đạo các cấp, quí vị đại biểu,

Lời đầu tiên cho phép tôi được đại diện tập thể CB-GV-CNV trường THCS Thị Trấn kính gửi đến  đại diện Lãnh  đạo các cấp và quý đại biểu lời chào trân trọng nhất!