Bài phát biểu

Game show powerpoint thiết kế trò chơi giải đáp ô chữ địa lí

Game show powerpoint thiết kế trò chơi giải đáp ô chữ

Dạng bài giảng sử dụng trò chơi giúp bài giảng của bạn thêm sinh động.

Trò chơi gồm 30 slike có âm thanh hình ảnh sinh động. Khi sử dụng, bạn chỉ cần thay thế nội dung bài giảng của mình vào và trình chiếu.